[ad_1]

رتبه بندی انحصاری جدید ما از بهترین مکانها برای زندگی در کشور ، این را در نظر می گیرد که تعداد بیشتری از ما قادر به کار و تحصیل در خانه هستیم

*کمترین بهترین ، میانگین ملی = 73 است

** براساس آزمایشی که توسط اداره ثبت اینترنت کانادا انجام شده است. این عدد نشان دهنده دامنه میانه راه بین بهترین و بدترین نتایج آزمون موجود در جامعه است. برای بیشتر، می بینیم روش ما[ad_2]

منبع: green-sky.ir