ایندکسر

[ad_1]

شریل پیچفورد 45 سال است که از طریق World Vision از کودکان مراقبت می کند. آنتاریو ، مادر ، مادربزرگ و معلم بازنشسته ابتدایی از مارکهام ، تجربیات خود را به اشتراک می گذارد و امیدوار است دیگران به او در حمایت از دختری به افتخار روز جهانی دختر در 11 اکتبر بپیوندند.[ad_2]

منبع: green-sky.ir