ایندکسر

دوزینگ پمپ یا این که پمپ ترازو گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ هایی هستند که مقدار مشخص(دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کنند.از این لحاظ به آنان پمپ تزریق یا این که Injection Pump نیز گفته می شود. لذا به آنها پمپ های تزریق نیز گفته می شود.لازم به ذکر است که دبی همین پمپ ها قابل تنظیم بوده و کلیدی اعتنا به مقدار آیتم نیاز ، فعالیت تزریق را انجام می دهند. در همین پمپ ها دبی قابل تنظیم می باشد و در عاقبت کار تزریق مهم دقت به فشار خط رخ میگیرد. در این دسته مواد قابل پمپاژ نمودن به صورت مایع می باشند ، سیالات وارد شده به پمپ از نحوه روزنه ها و دیافراگم به سمت باطن کشیده می شوند و وارد گوشه و کنار می شود توجه عملکرد دوزینگ های دیافراگمی دوچندان بالاست و شتاب عملکرد پمپ کردن آن‌ها نسبتا اثبات و غیر قابل تغییر است. روتور در جهت عکس بازه می کند. از آنجا که پمپ های مترینگ می بایست دوز صحیحی از سیال را پمپاژ نمایند، در حالاتی که اختلاف فشار خط رانش و مکش کمتر از 5ر1 توشه باشد، استفاده از همین شیر پیشنهاد می شود. متریال پمپ که باید متناسب اهمیت متاع سیال باشد. ضمن آنکه عبور سیال از داخل آن نیز سبب افت فشار و بالا رفتنNPSH پمپ می شود. بر شالوده خاصیت فیزیکی و شیمیایی ماده گزینه تزریق و اطلاعاتی به شروحه زیر مدل پمپ را می قدرت انتخان نمود. یک شیر تخلیه اتوماتیک هوا Automatic air bleed valve به طور پیوسته هوا را از سیال هیدرولیک خارج می کند. مهم حرکت پیستون به طرف جلو دریچه ورودی بسته و مایع از روش شیر خروجی به خارج هدایت می دوزینگ پمپ روغن گردد. در این طرح از شیر فشار شکن و پرکننده به کار گیری می شود. و تنها میله رابط حول دایره میل لنگ بازه می کند. در شرایط دبی صفر یا این که به اصطلاح کورس صفر، محور میل لنگ دورانی و محور چرخدنده مارپیچ بر هم عمود هستند. به هر درحال حاضر حساس اعتنا به نوع مکانیزم، کنترل دبی در همین وضعیت نسبت به مکانیزم حرکتی میل لنگ بیرون از مرکز، با جزییات بیشتر و مطمئن تر می باشد.