نمایندگان پارلمان سال – Macleans.ca


دوازدهمین دوره جوایز سالانه پارلمان مک لین برای پارلمان سال ، از تلاش و دستاوردهای مقامات منتخب ما تجلیل می شود. سه شنبه 12 ژانویه در ساعت 7 عصر ET به ما بپیوندید زیرا از برندگان در دسته های زیر تجلیل می کنیم:

سخت ترین کار
بهترین نامزد
بیشتر معاشرت
آشنا ترین
بهتر نشان دهنده مواد تشکیل دهنده است
یک ستاره در حال ظهور
بهترین معلم
دستاوردهای یک عمر
جنرال پارلمان


منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>