مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰

واژه و کلمه “تکنولوژی”، به طور معمول فرآوردههای صنعتی از قبیل ماشینآلات، کامپیوتر، ربات و آدمآهنی، آدمواره، سفینه فضایی، ماهواره و غیره را به ذهن متبادر می نماید و خیال می شود مردمی که حساس محصولات صنعتی هستند، از تکنولوژی برتری برخوردارند. شومپیتر همین ایده را در چارچوب نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) در مکتوب «تئوری بسط اقتصادی» خود که سال 1911 به گویش آلمانی متن و سپس به انگلیسی ترجمه شده مطرح میکند. سوابق بخش اعظمی از تکنولوژیهای پیشرفته که به ایجاد اسباب خانگی الکترونیکی و کامپیوترها منتهی شده، به هزینههای تحقیق و توسعه پایهای برمیگردد که دولت آمریکا در صنایع نظامی کرده است. اخیراً در مجله Nature اشاره شد که امروزه تعداد نویسندگان یک نوشته علمی به طور میانگین چهاربرابر گذشته می باشد و کاری که این تعداد نویسنده انجام ارائه می کنند بینرشتهایتر هست و در فواصل بزرگتری نسبت به گذشته انجام شده است. یکی از روشهای تاثیرگذاری اولتراسوند، ایجاد حرارت در سلولهای بافت قابل انعطاف است که متابولیسم آن ها را هدف قرار میدهد. به تیتر مثال در حوزه‌ ای به اسم بنین، حساس استعمال از تکنولوژی هسته ای میزان تولید ذرت 50 % ارتقا و به کارگیری از کود شیمیایی تا 70 درصد کمتر یافت و این مسئله منجر تثبیت ازت بخش اعظم در خاک شد که حیاتی عث افزایش ساخت بقیه محصولات کشاورزی هم می شود. او ابتکار عمل را در تکنولوژی از دو منظر تفسیر میدهد؛ یکی از نوآوری در طرز تولید کالاها و دیگری ابتکار عمل در خویش کالاها؛ یعنی تولید کالایی که پیش از این وجود نداشته است. اخیراً یکی از معاونان وزیر ارتباطات، در یادداشتی، اظهار کردهاند که چون ابتکار اختراع بر شالوده دیدگاههای شومپیتر است، مدرسه نئوکلاسیک قابلیت و امکان آن را ندارد که ابداع و سیستم نوآوری بهترین وب سایت های خبرها تکنولوژی خارجی را تحلیل کند. کشورها دهه هاست که از نحوه عقیم کردن حشرات و آفات نر اساسی به کار گیری از تکنولوژی هسته ای به جهت تقابل مهم بیماری و آفات در مزارع به کار گیری می کنند. پیشرفتهای صورت دیتا در تبدیل دیاکسیدکربن به موادشیمیایی، مطمئننا بوسیله موسسات نوباوه یا موسسات دیگر در سالهای آتی تبلیغ و توسعه و گسترش داده میشوند. چرا پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیک و صنعتی که در آمریکا و اروپای غربی رخ داد، در شوروی حاصل نشد؟ آنچه در آمریکا رخ بخشید همین بود که ترقی علوم مبنا و پیشرفتهای فنی را در اختیار عامه قرار دادند و بعد از آن مردم عادی؛ بخش خصوصی اهمیت استفاده از آن علوم، تکنولوژیهای تازه آفریدند. نکته اهمیت اینجاست. پیشرفت علم ها اساس صرفاً سبب ساز شناخت خوبتر درباره شیوه عمل کامپیوتر و لوازم الکترونیکی میشود، ولی به جهت شکلگیری تکنولوژی بایستی همین ترقی علمی به صورت اقتصادی و تجاری دربیاید، وگرنه تکنولوژی نمی‌شود و در تراز علم ها پایه باقی میماند یا حداکثر بر یک شاخه یگانه متمرکز می‌شود نظیر به عبارتی صنعت های دفاعی و فضایی شوروی. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای آخرین خبرها تکنولوژی موبایل وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:
بودجه 2021: 20 روشی که می تواند نمونه کارها را تحت تأثیر قرار دهد