ایندکسر

4. مقاوم سازی اصلی FRP تهی دست عملیات تمدید، نگهداری و حفاظت خاصی نمی باشد. جهت جلوگیری از کنده شدن صفحه ها FRP و چسب از بر روی بتن، می­بایست کل مورد ها ناصافی و ناهمواری از بر روی سطح بتن باید پاک شده و سطحی یکنواخت ایجاد نمود. اتصال مصالح FRP به منطقه کششی بتن به طوریکه راستای الیاف آن در جهت طولی یک کاربر خمشی باشد، سبب ساز ارتقا مقاومت خمشی آن کاربر می گردد. اهمیت استعمال از طرح پوشش در دو جهت عمودی و افقی می اقتدار خلق صورت پذیری خمشی دیوار را افزایش اعطا کرد و نتیجتا گسیختگی ترد ناشی از برش را از دربین برد. کامپوزیت های اف آر پی بر پایه نوع الیاف به کار رفته در آن به چهار مدل کلی CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ، GFRP (Glass Reinforced Polymer ) ، AFRP (Aramid Reinforced Polymer ) و BFRP (Basalt Reinforced Polymer ) تقسیم بندی می روش مقاوم سازی اساسی frp شوند. مصالح FRP را می­توان به جهت ارتقا مقاومت خمشی ، برشی و پیچشی تیر به فعالیت نشریه مقاوم سازی حساس frp برد. رایجترین مصالح frp مورداستفاده در کشور‌ایران الیاف frp هستند که در سایزها و اشکال مختلف برای مصارف گوناگون به کار گرفته میشود. گسیختگی های وصله پوششی در ستون های بتن مسلح زمانی اتفاق می افتد که طول وصله پوشش در ستون به قدری کوتاه باشد که پیوند در هنگام زمین لرزه شکسته شود. استعمال از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در محفظه رزین پلیمری به عنوان پلیمرهای مسلح شده اساسی الیاف اف آر پی (FRP – Fiber Reinforved Polymers) به تیتر یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و طریق های موجود معرفی شده است. چسب های FRP می بایست به ترازو ای قوی باشد که مقاومت آنان بخش اعظم از مقاومت بتن باشد و به این برهان در اکثر زمان ها حالات ناکامی در بتن شکل می دهد. 5. از دربین رفتن مقاومت برشی چسب و انقطاع شدن FRP از چسب (این شرایط مرسوم ترین وضعیت ناکامی زودرس است و اغلب بدلیل تمرکز تنش ها در انتهای برگه مقاوم کننده شکل می دهد). 3. شکست برشی ( تیر مقاوم سازی شده ممکن هست بصورت ترد و ناگهانی در اثر برش دچار ناکامی شود. 4. انقطاع شدن پوشش بتن از تیر. همین کرنش به تیتر کرنش اول بوده و می بایست از کرنش موجود در FRP انقطاع گردد. ضخامت اندک لایه های FRP (در حد میلیمتر)، باعث می‌گردد تا به کارگیری از آن‌ها در مقاوم سازی سازه، بیش تر فضا نداشته باشد.