ایندکسر

در حالیکه در دودکش خنک کننده آکنه هایی تعبیه شده که وظیفه پخش خوب تر آب را انجام می دهند و ارتفاع بستر آکنهای به ۹ متر می رسد . بعد از آن این قطرات تازه برروی آکنه ها ریخته و همین کار تا پائین برج ادامه می یابد . همین فرایند و روال کاری برج خنک کن باعث می شود قطعات و تجهیزات آن مانند افشانک، پکینگ و دیگر اجزای داخلی آن در گیر رسوب و گرفتگی شوند. در قسمت های متفاوت آن رسوب تشکیل می شود. در غیر اینصورت قطرات آب توسط جریان هوا به خارج منتقل شده و در صورت خروج در اطراف برج ته نشین شده و بصورت باران آلوده و کثیف در می آیند . در اکنون حاضر در بالای دودکش خنک کننده معمولاًیک حذف کننده کارگزاری میشود تا از خروج قطره آب بوسیله هوا دوری نماید. درحقیقت اولیه برج خنک کننده اصلی جاذبه طبیعی، در شروع قرن حاضر در هلند بنا شد که از چوب ساخته شده بود. بعد ها محصول این برجها از چوب به استیل تغییر یافت و امروزه این گونه برجها از بتن برج های خنک کن مسلح ساخته میشوند. آب بوسیله پمپ به دانه های آبفشان که در بالای نتورک ای از چوب قرمز رنگ قرار گرفته است، وارد شده و ضمن پائین وارد شدن از روی شبکههای چوب مجددا ًقطرات جدیدی تشکیل میگردد. به همین صورت که نخست آبی که از سیستم می آید از طرز فلنچ محل ورود به باطن کویل ها وارد شده و در داخل مسیر مالامال پیچ وخم کویل حرکت می کند. این نوع عمده در صنعت های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت و گاز گزینه استعمال قرار می گیرد. پکینگ اسپلش ریزش منظم آب در جهت عمودی را به نیز می زند، و سبب می شود تا قطرات آب در مسیر حرکت از بین میله های زیرین بیشتر و خوب تر مهم هوا تماس داشته باشد. از شیوه تسمه و پولی نیرو را به پروانه منتقل می کند. در اینجا انتقال حرارت فی مابین هوای سرد ورودی از انتهای برج و قطرات آب سرازیرشده شکل میگیرد؛ در عاقبت از حرارت بخاطر گرادیان بین هوا وآب پروسس از آب طرف هوا منتقل میگردد.