مجموعه مرجع متمم یک مجموعه تعداد عضوهای اجتماع چیست؟

مجموعه مرجع متمم یک مجموعه تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه

مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه

در هر مبحث مجموعه ای را که همه مجموعه‌های مورد بحث، زیر مجموعه آن باشند، مجموعه مرجع می نامیم و آن را با U نمایش می دهیم. هرگاه U مجموعه مرجع باشد و A زیر مجموعه U باشد، کلیک کنید آنگاه مجموعه U-A را متمم مجموعه A می نامیم و آن را با نماد A پریم نمایش می دهیم. به عبارت دیگر A پریم شامل عضو هایی از U است که در A نیستند.

تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه

در سال گذشته دیدیم که اگر یک مجموعه متناهی باشد آنگاه برای نشان دادن تعداد عضوهای آن از علامت n(A) استفاده می شود. مثلاً اگر G={2,3,5,7} در این صورت می توانیم بنویسیم n(G)=4. در این قسمت می خواهیم رابطه ای برای n(AUB) به دست آوریم.

به هر دو مجموعه مثل A و B که فاقد عضو مشترک باشند، دو مجموعه جدا از هم یا مجزا می گوییم. همانطور که دیدیم اگر A و B دو مجموعه متناهی دلخواه باشند داریم :

احمد: مقدار دقیق ریشه سوم ۲۵ چقدر است؟

دبیر: ریشه سوم ۲۵ یک عدد حقیقی گنگ است. با ماشین حساب می توانید تقریب دقیق تری از آن به دست آورید اما هیچ گاه مقدار آن به صورت اعشاری قابل نمایش نیست و برای نمایش آن از نماد ریشه سوم ۲۵ استفاده می کنیم. اگر قدرت ماشین حساب شما بیشتر باشد تعداد ارقام اعشاری بیشتری به دست می دهد و عدد دقیق تری برای ریشه سوم ۲۵ حاصل می شود.

مثال: یک دوره جشنواره فیلم کوتاه با شرکت ۲۱ فیلم در موضوعات مختلف در حال برگزاری است که در بین آنها ۷ فیلم پویا نمایی و ۸ فیلم طنز وجود دارد، به طوری که ۳ تا از فیلم های پویا نمایی با مضمون طنز می باشد. مطلوب است تعداد فیلم هایی که :

حتما بخوانید:
باربری تهران نو - تجربه یک اسباب کشی رویایی با اتوبار در محدوده تهران نو

الف) پویا نمایی یا طنزند.

ب) غیر پویانمایی و غیر طنزند.

روش اول حل: مجموعه شامل تمام فیلم ها را با U، مجموعه فیلم‌ های پویا نمایی را با C و مجموعه فیلم های طنز را با T نمایش می دهیم جاهای خالی را پر کنید و جواب ها را بیابید.

در صفحات قبل، مثال هایی از الگوهای عددی خطی ارائه شد. نام دیگر این بدون الگو های عددی، دنباله های حسابی است. به عبارت دیگر:

دنباله ای که در آن هر جمله (به جز جمله اول) با اضافه شدن عددی ثابت به جمله قبل از خودش به دست می آید، یک دنباله حسابی نامیده می شود و به آن عدد ثابت، قدر نسبت دنباله می گویند

روش دوم حل: در نمودار ون مقابل، دو مجموعه C و T سطح درون U را به ۴ ناحیه جداگانه تقسیم کرده اند که عدد مربوط به دو تا از نواحی نوشته شده است . با نوشتن اعداد مربوط به دو قسمت دیگر، جوابهای قسمت‌ های الف و ب را بیابید.

یکی از مزیت های کلاس های چند نفره خصوصی کسل کننده نبودن کلاس ها است. در این کلاس ها مانند کلاس های مدرسه شور و هیجان خوبی وجود دارد و معمولاً بچه ها و مدرس از تدریس خسته نمی شوند. مزیت دیگر کمکی است که هر یک به دیگری می تواند داشته باشد. مخصوصاً در فضای خارج از کلاس خصوصی که وقت کافی برای حل تمرین و نمونه سؤال هست. بنابراین کارگروهی مثبتی در فضای کلاس های خصوصی زیر پنج نفر شکل می گیرد.