ایندکسر

کربن اکتیو فیلتر زیاد مهمی هست که کاربرد ویژه آن در تصفیه هوا است. هر چه سطوح شبه گرافیتی موازی دارای فواصل چند نانومتر در کربن بیشتر باشد، کربن اکتیو حیاتی کیفیت تری تولید شده است. هدف از فعال ­سازی، ساخت یک ساختار متخلخل کربنی اهمیت سطح آزاد مضاعف در ماده نپخته است. همینطور ریز بودن بیش از حد ذرات کربن موجب تولید ایراداتی در فیلتراسیون شده و کارآیی فیلترها را بشدت کاهش می دهد. این مشخصه همینطور نشان می دهد که کربن فعال تا چه ترازو ای در برابر نیروهای سایشی ایجاد شده طی شستشو معکوس در فیلترهای کربنب مقاومت فیزیکی دارد. کربن فعال ها از لحاظ ساختار و مرحله کلی دارای تنوع زیادی بوده و منافذ روی آنها کلیدی نیز فرق دارد. نیروی رانشی در پدیده انتقال مواد به سطح کربن فعال را گرادیان یا اختلاف غلظت می دانیم، پس ارتقا غلظت ماده مورد حیث در عده محلول موجب افزایش نیروی رانشی شده و ظرفیت جذب را افزایش می دهد. اندازه ذرات کربن پودری در نگاه اول اساسی به لحاظ می رسد، ریز بودن اندازه ذرات بیانگر مقدار تراز بالاتر می باشد البته حیاتی توجه به ساختار درونی و مشبک کربن فعال این مورد قضیه کربن فعال کرمانشاه چندان درست نیست. اهمیت اعتنا به قدرت و جذب بالا و منافذ بسیاری که کربن دارااست این گاز به طور کامل در منافذ آن به دام می افتد طبق بررسی های به کار آمده ، کربن فعال راندمان ۹۹/۹۹ درصدی را داراست. با دقت به مطالب فوق، ترازو ماده جذب شونده انتخاب کننده گونه منفذ حتمی به جهت جذب می باشد به عنوان مثال ترکیبات درشت مولکول نظیر پروتئین ها نیاز به منافذ درشت جهت جذب دارد در حالیکه مواد کوچک مولکولی نظیر فلزات (ارسنیک، آهن، کادمیوم و غیره) برای جذب نیاز به منافذ ریز دارند و موادی مثل مواد رنگی عمده در حیطه منافذ متوط و ریز جذب می شوند. مهم توجه به این که جذب یک روند سطحی می باشد گنجایش جذب کربن به میزان سطح آن بستگی دارااست ، افزایش سطح موجب ارتقاء توان جذب کربن می گردد. این مواد دارای استعمال از دو طرز کاملاً متفاوتی فعال می شوند. شما به جهت کاهش بوی بد تن و عرق می توانید از صابون، دستمال و لیف های زغال فعال استعمال کنید. حتماً شما نیز تبلیغات گسترده محصولات زیبایی اهمیت نام ماسک زغال و خمیر دندان سیاه را در رسانههای متعدد دیدهاید و یا دست‌کم اسم آن را از دوستان عزیز و آشنایان شنیدهاید. زغال های ساخت شده از چوب فضای سبز یا این که زغال سنگ های نارس به یاری مواد شیمیایی فعال میشوند. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم کربن فعال میله ای لطفا از برگه ما بخواهید.