ایندکسر

● طرح اسلوت: کلیدی پوشش رنگ بادوام کوره ای الکترواستاتیکی میباشد و به راحتی هوا را به سیستم گشوده می گرداند. پروفیل آلومینیومی کادر دریچه زیر حرفه کویل حتماً بایستی حالت سه پری داشته باشد تا پس از ساخت چهار چوب قاب دریچه ذیل رشته کویل ، درب روزنه پایین رشته کویل به راحتی در روی همین نشیمن گاه جانمایی شود . این در حالیست که در بعدها فراتر می قدرت از ورق۲۵/۱ و ۵/۱ استفاده نمود . در تمامی مکانهایی که در آن ها رشته کویلهای سقفی استعمال شده باشد. به دلیل پایداری و مقاومت فوق العاده ای که ساختار تشکیل دهنده آن در برابر تغییرات آب و هوا من گزاره رطوبت دارد، بیشتر در نواحی گرم و مرطوب چون شمال و جنوب که در کنار دریا هستند و رطوبت همین بخشها دریچه تماشا حرفه کویل شاهرخی بالاست، کاربرد دارند. دریچه زیر حرفه کویل پلاستیکی که از جنس ABS ساخته می شود منحصر مناطقی می باشد که رطوبت هوا در آنجا دریچه زیر فن کویلی فراوان است. حیاتی کامل شدن پروسه ایجاد فریم،نوبت به طراحی و ساخت درب دریچه فن کویل شیاردار می رسد.ابعاد همین درب بر شالوده بعدها داخلیِ کادر دریچه حرفه کویل انتخاب می گردد.در واقع اهمیت کسر دو میل از هر بُعد، ارتفاع و عرضِ درب گزینش می گردد.البته حیاتی اعتنا به این که در هر نصیب از ارتفاع و عرضِ درب روزنه فن کویل یک حاشیه ۲ سانتی می بایست تعبیه گردد لذا افزودن همین میزان به سایز اصلیِ درب الزامی می باشد که پس از خم کاریِ همین مقادیر، بعدها درب دریچه فن کویل به میزان اصلی خویش می رسد. می تواند به شکل آلومینیومی، چوبی، وزنه ای و شیاردار باشد. کل ترکیبات متفاوت بر روی درب روزنه پایین فن کویل مختلط به صورت لولایی و وزنه ای باز و بسته می‌شود و پوشش رنگ آن ، رنگ کوره ای الکتروستاتیک کوره ای مطابق حیث کارفرما میباشد . تولید محل مکش به شکل یک، دو و سه شیار میباشد. ضخامت ورق درب روزنه حرفه کویل غالبا یک میل در نظر گرفته می شود،اما سازه به پهناور یا این که ریز بودنِ بعدها روزنه فن کویل می توان ضخامت ورق درب روزنه فن کویل را تغییر تحول داد.بدیهی است هرچه بعدها روزنه رشته کویل بزرگتر باشد ضخامت ورق مصرفی برای ایجاد روزنه حرفه کویل هم اکثر می گردد.