فرمیک اسید – شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات

6. اسید خوب تر هست در قسمت بالای کادر های انتهایی کندو قرار گیرد، همینطور در طی اولین روز، عملیات تحلیل کندوها و واکنش زنبورها مرتبا انجام گیرد تا درصورت بروز خلل آن را برطرف کنید. در کندوهای تولید نر و نیز کلنی های کمتر از ۴ فریم به کارگیری از همین اسید سفارش نمی شود چرا که باعث به تخلیه لاروها و شفیره های نر، تلفات زنبورها و زخم به زنبورهای جدید متولد شده می فرمیک اسید به انگلیسی شود. پس به جای خرید اسپری اسید فرمیک خوبتر می باشد که از خرید کردن ژل اسید فرمیک به کار گیری کرد و از کارشناسان فروش اسپری اسید فرمیک هم به جهت خرید اسپری اسید فرمیک راهنمایی های اضطراری را به کار بیاورید. بیشترین خطر در مواجه اهمیت اسید فرمیک، تماس پوست یا این که دیده حیاتی بخار غلیظ یا این که شرایط مایع آن است که منجر به سوختگی پوست و آسیب های جدی دیده می شود. از این رو به خاطر داشته باشید که در مصرف همین اسید حساسیت و اعتنا اضطراری را به خرج داده و صد رد صد طبق نکته ها بیان شده از اسید استعمال کنید. ولی برای استفاده از اسید فرمیک به جهت کندوها باید از اسید فرمیک ۶۵ درصدی استعمال نمود. 4. گذاشتن اسید فرمیک باطن کندو می بایست در ساعت ها نخستین صبح که دما تحت است انجام شود تا سبب شوکه شدن زنبورها نشود و اگر زنبورها دچار شوک شدند، زمان به اندازه برای تامین آب و بنا قوا داشته باشند. اسید فرمیک را میتوانید پایین برندهای اهل ایران نوترون شیمی ، دکتر معالج مجللی و قطران شیمی در درصدها و گریدهای گوناگون در تارنما وندیداز موجود میباشد و شما میتوانید همین مورد ها را در این کاغذ گزینش نموده و به سبد کالایی خود اضافه نمایید. برای اینکار کافیست فرمول رقیق نمودن را بدانید و در هر دسته غلظتی آن را به عمل بگیرید. برای خودداری از خرابی غذای زمستانی دامها در مجتمع های پهناور دامداری از همین ماده استفاده میشود. بجز مورچه، زنبور نیز از این مکانیسم دفاعی شیمیایی استعمال میکند. اگر اسید فرمیک شما غلظت بیشتری دارد، می توان آن را اصلی رقیق کردن به غلظت مناسب به این معنی که ۶۵ % رساند که همین رقیق کردن در فضای آزاد و دارای بیشتر کردن اسید به آب مقطر انجام می گیرد. در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم Marcellin berthelot اسید فرمیک را اهمیت استعمال از مونواکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه گزینه به کار گیری قرار میگیرد. برای کسانی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از فرمیک اسید جوهر مورچه ، شما شاید می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
شدت بحران COVID در آلبرتا ، در یک تماس تلفنی