زندگی شاهزاده فیلیپ در تصاویر


نگاهی به دوک فقید ادینبورگ در طول سال ها

شاهزاده فیلیپ در سن 99 سالگی درگذشت. زندگی طولانی و پرمشغله وی به عنوان همسر ملکه الیزابت دوم طی سالهای گذشته به خوبی ثبت شده است. در اینجا تصاویری از جوانی ، عروسی سلطنتی ، سالهای آخر وجود دارد.

آگهی ترحیم شاهزاده فیلیپ را در اینجا بخوانید.
منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>