درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIbوIII سیمون

جراحی برای تصحیح ژنیکوماستی را می توان به صورت سرپائی، در مطب یا مرکز جراحی محدود، و یا در بیمارستان انجام داد. جراح پلاستیک شما و یا کارکنان درمانی جزئیات مخاطرات همپا کلیدی این فعالیت را به جهت شما توضییح خواهند داد. دکتر شما دستورات ویژه در آیتم نحوه ی نگهداری به شما خواهد داد. از شما مراد می شود که کاغذ ی رضایت را امضاء نمائید که نشان می دهد شما جور عملی که انجام خواهد شد و مخاطرات و عوارض احتمالی را کاملا دانا اید. ممکن هست یک لوله ی کوچک و باریک موقتا در تحت پوست نهاده شود تا خون اضافی یا این که مایع تجمع یافته را تخلیه نماید. این طبیعی می باشد که اندکی اضطراب ( خواه ناشی از هیجان مربوط به پیش بینی عاقبت ی عمل، و یا ناشی از استرس پیش از کار ) داشته باشید. بقیه فاکتورها من جمله در صد چربی تن و التهاب بر کار آروماتاز تأثیر گذارده و در عاقبت نقش مهمی در تعادل هورمونی در مردان ایفا میکنند. در حال حاضر فعالیت ریز کردن سینه مردان تنها درمان موثر ژنیکوماستی محسوب میگردد که نتیجه ها آن چنانچه مستمر نباشد، دست کم درازمدت است. اگر از ظاهر سینههای خود ناراضی می باشید و به همین برهان نمیتوانید بعضا فعالیتها را انجام دهید، فعالیت کمتر سینه مردان بهترین آیتم درمانی به جهت شماست. مضاعف مهم هست که تمام پرسش ها خویش را مستقیما از جراح پلاستیک خویش بپرسید. بی تردید سوال ها خود را بپرسید. همین احساسات را اهمیت جراح پلاستیک خویش درمیان گن عمل ژنیکوماستی بگذارید. پزشک معالج ممکن هست همگی داروهایی را ممکن است سبب ساز تبارک شدن پستان در مردان شود، گزینه توجه قرار دهد، و در صورتی که شما یکی از آنها را مصرف میکنید، تغییراتی در رژیم دارویی شما ساخت کند. در غایت محلهای ساخت ترک بخیه زده و لولههای ریز به جهت خروج مایعات و ترشحات اضافی در محل قرار خواهند گرفت. البته درصورتیکه توده سینه به طور غیرمعمول بزرگ ، حساس یا این که سفت و در یک طرف باشد، ممکن می باشد بیوپسی (بافت برداری) انجام شود تا مشکلات دیگری ایجاد نشود. در صورتی که چه بیشتر خطوط برش در خطوط طبیعی نهفته هستند، ممکن می باشد برخی از آن‌ها مرئی باشند. چه وقتی اضطراری میباشد به جهت معالجه ژنیکوماستی اقدام شود؟ ممکن می باشد بانداژ الاستییک یا این که لباس حمایت کننده به جهت کمتر ورم یا این که حمایت از رخ تازه سینه شما در سطح ی التیام به کار گرفته شوند.

حتما بخوانید:
جلسه توجیهی داگ فورد در 13 ژانویه در مورد COVID-19 در انتاریو: ویدئو زنده