ایندکسر

برخی از تومورها، مثل مورد ها مربوط به بیضه، غدد فوق کلیوی یا این که غده هیپوفیز، می توانند هورمون هایی ایجاد کنند که تعادل هورمون مرد و زن را تغییر تحول می دهد. جراح از طریق ایجاد یکسری برش سه میلی متری لوله کانولا را وارد بافت می نماید و کلیدی لرزش و ضربات آن بافت چربی تخریب می شود و به وسیله مکش دستگاه تخلیه می گردد. اگر از بزرگی پستان ها رنج می برید ، کار جراحی کاهش سایز سینه می تواند رویکرد حل مطلوب به جهت تصحیح همین وضعیت باشد و به شما در تولید احساس اعتماد به نفس بیشتری یاری کند. حساس همین حالا ، اگر تراز استروژن در مردان بیش از حد بالا باشد و یا حیاتی مرحله تستوسترون تعادل نداشته باشد ، می تواند منجر تبارک شدن پستان ها شود. البته درصورتیکه توده سینه به طور غیرعادی بزرگ، یک طرفه، حساس، یا سفت و ثابت باشد، ممکن است بیوپسی به جهت رد بقیه مشکلات انجام شود. در دوران بلوغ همین هورمون ها ممکن میباشد در سطح ها متفاوت نوسان داشته و ارتقاء یابد و باعث به موقعیت موقتی شود که در آن غلظت استروژن نسبتاً بالا است. تعدادی برهان ممکن است عدم تعادل هورمون ها را تحریک کند. ولی مرحله استروژن ثابت باقی می ماند و موجب عدم تعادل هورمونی می جراحی ژنیکوماستی در قم شود. گاهی تایم ها ، این عارضه بیش از دو سال باقی می ماند. استروژن صفات زنانه از جمله رشد سینه ها را در اختیار گرفتن می نماید . تومورها. بعضا از تومورها ، مانند تومور تستیس ، غده آدرنال و یا این که غده هیپوفیز می توانند هورمون هایی ساخت کنند که تراز هورمون مردانه و زنانه را تغییر دهد. استروژن، مسئول در دست گرفتن ویژگی های زنانه از جمله رویش سینه ها می باشد و تستوسترون نیز مسئول در دست گرفتن خصوصیت های مردانه از گزاره عده عضلانی و یا موهای بدن.