ایندکسر

از دیگر انواع این ضدرسوب میتوان به فلوکن 135، 190 و فلوکن عکس آنتی اسکالانت پلاس اشاره کرد. از مزایای این نوع میتوان به در دست گرفتن مؤثر رسوبات معدنی همچون سولفات کلسیم و کربنات کلسیم، سازگار مهم انواع ممبران، متناسب حیاتی گستره وسیعی از pH آب و کاهش تعداد دفعات شستشوی ممبران اشاره کرد. به طور کلی مقدار دوز تزریقی آنتی اسکالانت به عامل ها تحت بستگی دارااست و با در نظر گرفتن همین مورد ها می توان میزان دقیق دوز تزریق را انتخاب کرد. همان طور که تا قبل از این گفته شد، فیلتر ممبران قلب سیستم RO است. تشکیل رسوب بر روی غشاء ها و فیلترها یک مسئله اهمیت است که سیستم های متفاوت حیاتی آنتی اسکالانت در مشهد آن سرگرم هستند. همانطور که اشاره شده برای خودداری از تولید رسوبات داخل دستگاه های تصفیه آب و بر روی فیلتر ممبران از آنتی اسکالانتها به کار گیری می کنیم. بنابر موردها ذکر شده تشکیل رسوب بر بر روی فیلترهای ممبران و همینطور ایجاد فشار بر پمپ و در پی آن ارتقا مصرف انرژی و به مرور روزگار کمتر مقدار دبی آب از عوارض آن بهشمار میآید. اما ای بسته بندی ها بر پایه نیاز بازار می باشد ، به این معنی که متوسط مصرف بازار درنظر گرفته شده و مطابق آن بسته بندی های همین جنس ارائه شده هست . پس می اقتدار سرانجام گرفت که هزینه زیادی برای خرید کردن همین جنس بایستی صرف کنید. آنتی اسکالانت یک ماده مضاعف اهمیت به جهت دستگاه های تصفیه آب ( RO ) می باشد چون کلیدی افزایش راندمان و بازده همین دستگاه و ارتفاع قدمت آن مانع از به وجود آمدن هزینه های مازاد در طولانی مدت می شود. تفاوت در کیفیت، دانسیته و pH از پاراگراف ویژگیهای به فعالیت برده شده بوسیله برندهای گوناگون تولید کننده آنتی اسکالانت در کشورهای خارجی و کشور ایران است. ماهیت مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت آویستا (Avista) منجر شده میباشد که در مقادیر دوز ناچیز در در دست گرفتن رسوبات آلی و معدنی زیاد کارآمد باشد. در سطح بعد باید عملکرد و اثر قسمتی آنتی اسکالانت را بر در دست گرفتن رسوبات آزمایش نماییم. نهایتاً موجب کمتر یافتن شتاب واکنشهای قلیایی شده و سرعت ته نشین شدن یونهای فلزی که در آب محلول میباشند را هم کمتر میدهد.