جلسه توجیهی داگ فورد در 13 ژانویه در مورد COVID-19 در انتاریو: ویدئو زنده


اخبار

نخست وزیر یک روز پس از اعلام وضعیت اضطراری و رژیم ماندن در خانه ، در مورد وضعیت ویروس کرونا در استان به ساکنان انتاریو خطاب می کند

نخست وزیر قرار است در ساعت 1 PM ET صحبت کند. کریستین الیوت ، معاون نخست وزیر و وزیر بهداشت ، دادستان کل سیلویا جونز و ژنرال ریک هلیر به وی ملحق می شوند تا در مورد برنامه واکسیناسیون COVID-19 بروزرسانی کنند.


منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>