ایندکسر

پس از خروج از نازل جریان آب به صورت منظم بر بر روی سطح های پکینگ مدیا (Packing Media) همپوشانی می شود. 2. پاشش آب منظم و ساخت فضای خالی ناچیز (Void Space) بر بر روی سطح های خنک کننده یا پکینگ برج خنک کن. برج خنک کننده جریان مکانیکی خود به دو مدل جریان القایی و جریان اجباری تقسیم می گردند. برج خنک کننده مخروطی، گرد و یا مدور جریان مخالف با یک سیستم پاشش آب چرخشی و زیر فشار می باشد. مدور: یا این که همان استوانهای یا مخروطی، در برجهای چیلر مورد به کار گیری قرار میگیرد. از طرف دیگر، هوا از بخش لوور یا کرکرههای محل ورود هوا (Louver) به باطن برج خنک کننده مکعبی مکش می شود. 6. سیستم توزیع آب در همین برج خنک کننده بیشترمی باشد بدین ترتیب طول عمر بیشتری دارند. از این رو پوشش های شالوده سیمانی کارایی بهتری از خویش نشان خواهند داد و به تبع استمرار بیشتری خواهند داشت. 4. اهمیت عرض بیشتری نسبت به مدل جریان متقاطع دارند. 5. نسبت به مدل جریان مخالف مقدار رسوب پذیری و گرفتگی بالاتری دارند. 7. اشغال فضای سطحی کاهش نسبت به دسته مخروطی و جریان متقاطع. به همین ادله به همین دستگاه ساخته شده در درون مرزو بوم جریان متقاطع ابارایی هم گفته می شود . بخاطر همین مسئله به این نوع سیستم سردکننده کولینگ تاور مرطوب یا این که تر هم گفته میشود. دسته مکعبی مهم سیستم پاشش آب اثبات و سیستم هوادهی مکش القایی می باشد. 5. سیستم توزیع آب اصلی نظم بهتر در سرانجام سطح های پکینگ بهتر و بخش اعظم تر می شوند. سطح ها خنک کاری بویژه در برجهای مدار باز افزایش راندمان برج خنک کننده پکینگ میباشد. همین گروه با سال ها تجربه در زمینه تعمیرات اشکال چیلرها و تجهیزات تهویه مطبوع به عمل کامل در انجام سرویس ها دوره ای در سرویس شما دوستان عزیز میباشد. در صورتی که خودتان تخصص به اندازه دراین حوزه ندارید، لطفاً اهمیت کارشناسان کاردان تماس بگیرید. در همین جریان تماسی اصلی برخورد آب و هوا گرمای آب از دو طریق به هوا انتقال مییابد. گرمای تولیدی هم نشانهی مقدار انرژی هست که در بخش کندانسور به آب انتقال مییابد. 1. هزینه بهره برداری از این برج ها تحت می باشد و علت آن نیز به کمبود هد پمپ می باشد. برای افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کارگیری از برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.