ایندکسر

[ad_1]

کارکنان World Vision به کودک کمک می کنند تا برای COVID-19 ماسک بزند

تأثیر پس از COVID-19 بر بخش خیریه اولین بار در Macleans.ca ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: green-sky.ir