به روزرسانی Doug Ford 25 نوامبر COVID-19 در انتاریو: ویدیوی زنده


اخبار

نخست وزیر در مورد آخرین اقدامات انجام شده علیه ویروس کرونا به استان خطاب می کند

قرار است نخست وزیر در ساعت 1 PM ET به همراه کریستین الیوت ، معاون نخست وزیر و وزیر بهداشت و دکتر دیوید ویلیامز ، مدیر پزشکی بهداشت صحبت کند. برای پخش زنده با ما همراه باشید.


منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>