[ad_1]

بزرگداشت برخی از بهترین معلمان دانشگاه و دانشگاه در کشور

بورس تحصیلی ملی 3M در سال 1986 توسط انجمن آموزش و یادگیری در آموزش عالی (STLHE) برای شناسایی معلمان برجسته در دوره تحصیلات متوسطه تاسیس شد. هر ساله ، این بورس از ده معلم دانشگاه و دانشکده تجلیل می کند که رهبری را در ارتقا education تحصیلات متوسطه و تعهد مداوم خود به آموزش دانشگاه نشان می دهند. برندگان عضو مادام العمر جامعه می شوند ، این یک سازمان ملی است که باعث آموزش و یادگیری در آموزش عالی می شود.

مک لین به عنوان حامی رسانه ای برنامه از سال 2006 ، از معرفی همکاران 2021 خوشحال است. در زیر ، کمیته انتخاب STLHE توضیح می دهد که چرا این 10 استاد امسال شناخته می شوند.
[ad_2]

منبع: green-sky.ir