ابدومینوپلاستی – جراحی لاغری شکم با Abdominoplasty – کلینیک هلیا

به فعالیت لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی همزمان، لیپوابدومینوپلاستی گفته می شود. زنان و مردانی که سابقا اضافهوزن داشته و پس از کاهش وزن خود، پوستی ریلکس و ماهیچه ها بیحالت دارا‌هستند نیز میتوانند این عمل جراحی را انجام دهند. در این فعالیت نیاز به بیهوشی عمومی وجود دارد که سبب می‌گردد در ارتفاع جراحی مریض هوشیار نباشد. بستهبه نتایجی که از فعالیت انتظار دارید، ابدومینوپلاستی می تواند از ۱ تا ۵ ساعت ارتفاع بکشد. چه افرادی گزینهی لطف برای انجام این فعالیت هستند؟ زنانی که چندین توشه زایمان کردهاند، اهمیت انجام همین جراحی میتوانند ماهیچه ها خویش را سفت کنند و پوست کِشآمدهی مازاد را ازبین ببرند. پوست مازاد بریده می‌گردد و پوست باقی‌مانده به هم بخیه زده میشود. لیپوساکشن نوعی جراحی زیبایی به جهت برداشتن چربیهای اضافی است، البته در خلال جراحی ابدومینوپلاستی شاید دکتر به به کار گیری از لیپوساکشن نیز بیندیشد. تمام مردان و زنانی که وضعیت سلامت عمومی مهربانی دارند، قوی به به کارگیری از این روش هستند. ممکن می باشد از لولههای تخلیه نیز ذیل پوست استفاده شود و اصلی صلاحدید پزشک معالج سپس از یک سری روز لولهها برداشته شوند. پوست شکم به تحت کشیده می شود و اضافات آن برداشته می شود و مابقی دوخته می شود ،سپس یک ترک جدید جهت ناف تولید می شود ، همین عملیات در آبدومینوپلاستی کامل انجام می شود. آن‌گاه از کار خوب تر است، همراهی در کنار شما باشد و رسیدگیهای واجب را انجام دهد. پس درصورتیکه از چنین عوارضی خوشتان نمیآید خوب تر میباشد دربارهی انجام این کار تجدیدنظر ابدومینوپلاستی اهواز کنید. اگر خانم میباشید و قصد دارید آبستن شوید، خوبتر هست دست نگه دارید و پس از زایمان به سراغ چنین عملی بروید. چنانچه شخص مجدد به سراغ مصرف غذاهای چاق کننده برود و علاقه ای به ورزش نشان ندهد، مجدد در معرض ارتقا سایز قرار می گیرد و پوست گشوده هم بسط پیدا خواهد کرد.

حتما بخوانید:
اولین رهبران بحث می کنند: نبرد برای مزایای کوچک