ایندکسر

همینطور اگر کف پیستون خیلی سرد فعالیت نماید ،لایه های مخلوط هوا سوخت همسایه آن نمی سوزد . زمانی پیستون های اتاقک بیضوی گرم می شوند صورت بیضوی خود را از دست می دهند و گرد می شوند . به محض گرم شدن موتور، پیستون ها و حلقه ها منبسط می شوند، دیواره ها را عایق بندی می کنند، و مقدار روغنی که از رینگ ها عبور می کند را کمتر می دهد. مایعات شیمیایی لطف به جهت تعمیر حلقه های خراب وجود دارد. و در آخر، مجموعه رینگ های روغنی که در شیار انتهایی پیستون و نزدیک به محل اتصال میل لنگ قرار دارند. اولین آرم فرسودگی رینگ پیستون، عبور گازهای حاصل از احتراق از فضای میان حلقه و دیواره سیلندر می باشد. وظیفه حلقه روغنی پیستون، به دام انداختن روغن اضافی از دیواره سیلندر هنگام حرکت پیستون می باشد. زبان مهم زومیت فارسی است؛ لطفا در زمان ارسال مطالب از زبان فارسی استعمال کنید. هدف با از درک کردن دما به جهت نگهداری حداکثر شتاب عملیات اکستروژن میباشد. بالاترین شیار پیستون کلیدی یک رینگ جرم پیستون هست که وظیفه حساس آن عایق بندی و پرهیز از هر نوع نشتی در داخل محیط احتراق در طی پروسه احتراق می باشد. اگر به دیواره پیستون های اکران داده شده دقت کنید می بینید در دیواره همه آنان شیارهایی تولید شده می باشد ؛ همین شیارها محل نصب حلقه پیستون می باشد. در سرانجام این ساییدگی و فرسودگی به حدی ایراد ساز می شود که موتور انرژی متعددی را از دست می دهد. در همین مدل پیستون حجم محفظه احتراق برابر اهمیت حالت فابریک بوده و به هیچ وجه افت کمپرس و افت چگالی نبوده و طبیعتا عجله و اقتدار موتور مانند حالت فابریک خواهد بود. اختلال دیگری که عبور گاز احتراق از رینگ به‌وجود می آورد، ورود این گازها به محل اتصال میل لنگ می باشد. گاز تحت فشار از روش سوراخ بین دیواره سیلندر و پیستون عبور کرده و به درون شیار حلقه پیستون منش پیدا می کند. در نهایت، فساد حلقه پیستون به حدی می رسد که عبور گازهای احتراق از آن مستمر می شود. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه حیاتی کجا و طرز استفاده از پیستون هورنت پژو دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.