ایندکسر

هدف از روش تایپ 10 انگشتی این می باشد که کاربر در ذهن ناخودآگاه خود بر کل کلیدهای کیبورد تسلط داشته باشد. زندگی کوتاه میباشد و زمان اساسی ارزش! در هم اکنون حاضر خیلی از کارهای ما کلیدی رایانه انجام می شوند. افزایش شتاب تایپ: تایپ روستا انگشتی می تواند به شدت شتاب تایپ شما را افزایش دهد. در تایپ 10 انگشتی، انگشتان شما یک شرایط شروع ثابت را دارند، از آنجا می توانید به هر سوییچ دیگری که نیاز دارید برسید. همیشه یکی از از انگشتان شست خویش را بر روی دکمه اسپیس قرار دهید. این 8 کلید را کلیدهای خانه (HOME KEYS) می آموزش تایپ اسکریپت pdf نامند. زیرا چشمان شما به برگه اکران نگاه می کند و نه به ورقه کلید. نگاه کردن دائم به صفحه کلید از شرایط ناسالم در محل کار پشتیبانی می کند. 3. استعمال بهینه از زمان: در کمترین زمانه و بدون اتلاف وقت ، می توانید مطالب مدنظر خویش را تایپ نمایید و در واقع شتاب تایپ شما نسبت به قبلی که از یک یا دو انگشت به جهت تایپ استفاده می کردید ، فراوان عمده می شود. این نکته را به یاد داشته باشید که مدام بایستی یکی از از انگشتان شست شما روی این دکمه قرار داشته و هیچگاه به طور هم‌زمان هر دو انگشت را از روی سوییچ Space برندارید. انگشتان نماید میتوانند ساعت ها وقت شما را پشت میز تلف نمایند، در حالی که چنانچه به آن ها تایپ پرسرعت را یاد بدهید، میتوانند برای شما اوقات استراحت بیشتری را به وجود آورند. در ادامه میخواهم که بهترین وبسایت های آموزش تایپ ۱۰ انگشتی از لحاظ خودم را به شما معرفی کنم. دو انگشت سبابه خویش را روی دکمه SPACE مستقر نموده و 6 انگشت باقی مانده را به ترتیب روی سوییچ های کنار حروف F و J بگذارید. درصورتیکه قرار می باشد دکمهای را اساسی دست راست خود تایپ کنید، دکمه کشیک را کلیدی انگشت ریز دست چپ خود بفشارید و آموزش تایپ سرعتی بالعکس. محل قرارگیری انگشت علامت چپ در ابتدای تایپ روی صحبت «ب» و انگشت نشانه راست بر روی سخن «ت» میباشد و سایر انگشتها هم روی حروف کناری آنهای قرار میگیرند. تایپ قریه انگشتی یکی از مهارتهای واجب در یادگیری کامپیوتر است.