آخرین به روز رسانی COVID-19 Doug Ford: فیلم زنده


نخست وزیر قرار است در ساعت 1:30 PM ET صحبت کند. برای پخش زنده با ما همراه باشید.

آخرین به روزرسانی COVID-19 Doug Ford: فیلم زنده اولین بار در Macleans.ca ظاهر شد.


منبع: green-sky.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>